top of page

נרשמת, אחלה!

שלחתי לך עכשיו אימייל עם פרט ההורדה - הוא מגיע מ- L. L. Fine,

שזה שם העט שלי באמזון. 

אבל...

סביר להניח שהוא הגיע לתיקיית אימייל אחרת מהתיקיה הראשית שלך,

כמו "עדכונים", או "מכירות", או אפילו ספאם.

כדי לראות את ההדרכות צריך לשלוף את האימייל מהתיבה בה הוא נחת,

ולאשר אותי כשולח מורשה. אחרת כל המאמץ שלך היה לשוא.

נתראה באימייל :)

bottom of page