top of page

זה מה שקרה.

(כן, דן היה שם למעלה)

שנים חלפו.

נולדת.

הילדים שלך נולדו.

הנכדים שלך נולדו.

מישהו התעורר בגן עדן.

הוא לא זכר איך קוראים לו.

יש לו משהו להגיד לך.

ספר שלם.

הפרקים הראשונים שלו מוכנים לשיגור,

לאימייל שלך.

מה הכתובת?

bottom of page