top of page

אל"מ איציק רונן לא חשב בכלל להיות שריונר. אבל אז הוא נכנס לטנק הראשון שלו, ראה את חבריו... והחליט.

בספרו הראשון רונן מכניס אותנו אל ההוויה הצה"לית בגוף ראשון, מתחילת הטירונות ועד אחרי תפקידו האחרון, מפקד חטיבת הראל.

הוא לוקח אותנו אל רגעי דם ואש, אל חורפים קרים וכדורים שורקים. דרך עיניו אנחנו עוברים את מלחמת המפרץ, מלחמות לבנון והמלחמה בטרור. אנחנו איתו ברגעי פחד, שבירה, התגברות - וניצחון.  

ניתן לרכוש עותקים מודפסים שיישלחו בדואר, ועותקים דיגיטליים (לקריאה בטאבלט, במחשב ובסמארטפון).

לרכישה (מחיר מיוחד למתגייסים)

ספר פיזי + משלוח בדואר

ספר דיגיטלי

האדם שבטנק

על ציר המפלים

"אני מזיז את המשקפת, ורואה את השיירה שלי מתחילה להגיע, שלוש מאות, ארבע מאות מטרים ממנו. עניין של שניות עד לאסון.

אני תופס את הקשר ונותן צעקה לטנק האישי שלי, עם האנשים שלי. טנק ג'.

עוברות אולי 1-2 שניות, ובום... יוצא פגז לכיוון.

זה בדיוק המצב אליו תרגלתי את המוצב.

 

ומהצעקה שלי, מכל עמדות המוצב מתחילים לירוק אש. מכת אש אדירה, כזו שלא חוויתי אף פעם. בתרגולים לא כל הכלים יורים. ועכשיו... עוצמה משתקת".

"צוות הטנק הוא יצור ייחודי, שכמעט ולא קיים בחיילות אחרים. המתכונת של ארבעה אנשים ביחד, בתוך מפלצת פלדה יורקת אש – זה סיפור מהסרטים. באמת מהסרטים."

"מה שקרה עם "סרבני השריון" גרם לי לעצור ולכתוב. אני חייב שלפחות את הסיפור הזה, יכירו.

שיכירו מה זה החייל הזה.

מה הולך בתוכו."

איציק רונן.

bottom of page