top of page

לאן לשלוח לך את ההדרכה?​

היי, זה לירון פיין, וההדרכה שאני רוצה לשלוח לך עוסקת בכתיבה מבריקה של תיאורי מקום. בנק, למשל. אפשר לכתוב את התיאור בינוני, אפשר לכתוב אותו טוב, וכפי שאראה לך בהדרכה - אפשר לכתוב אותו מדהים. 

אני אשלח את ההדרכה לאימייל שלך - והיא תגיע (כנראה) לתיקיית ה"קידום מכירות". צריך לשלוף אותה משם. 

bottom of page